Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 28 2014

21:04
0597 23b9 500

sketchshark:

How I would advertise lash-strengthening mascara.

21:03
Po to się przecież podróżuje. Po dźwięki. Po obrazy. Po zapachy.
— Andrzej Stasiuk w rozmowie z Dorotą Wodecką, "Breźniew i miłość", Gazeta Wyborcza Magazyn Świąteczny, 05.09.14
Reposted from1923 1923 viasweetnothingg sweetnothingg
21:01
Pilnuj się, aby nikt Cię nie lekceważył, nie zbywał ani po Tobie nie deptał. Powiedz po prostu: "Chwileczkę. Jestem warta wszystkiego, kochanie.
— Maya Angelou
21:01
Tylko jedno lato było nasze. To wszystko co mieliśmy.
— k.
Reposted fromkonwalia konwalia viasweetnothingg sweetnothingg
21:01
20:59
Nieważne, że czasami będziesz miała ochotę wszystko rzucić i poddać się. Nieważne, że wielokrotnie stwierdzisz, iż to nie ma sensu. Nieważne, że poczujesz nagle, iż wszyscy wokół spiskują za Twoimi plecami, odbierając Ci szczęście. Nieważne, że momentami będziesz zmęczona. Nieważne nawet, że będziesz sama, że będzie szaro, zimno i jakoś nie tak... Jesteś warta wszystkiego. Wygrasz.
— B.N
Reposted fromswojszlak swojszlak viasweetnothingg sweetnothingg
20:58

“Nie można kochać delikatnie i nie można rozstać się delikatnie. Nie wierzę w tak zwane rozstanie z klasą. Tam, gdzie jedna strona cierpi, nie ma mowy o delikatności.”

— Agnieszka Osiecka
20:56
1836 7e9c
Reposted fromnyaako nyaako viamikmikmik mikmikmik

November 19 2014

14:29
Z roku na rok listopad jest jeszcze gorszy. Bardziej pusty i bardziej nie do zniesienia.
— Villain94
Reposted fromeXYZ eXYZ viamikmikmik mikmikmik
14:29
A przed człowiekiem schronić się można jedynie w objęcia innego człowieka.
— Witold Gombrowicz "Ferdydurke"
14:26
4900 63ea 500
Reposted fromShini Shini viamikmikmik mikmikmik

November 12 2014

21:46
5461 1a84
Reposted fromShini Shini viasmutnazupa smutnazupa

November 01 2014

21:59
Zdjąć przed kimś ubrania i położyć się na kimś, pod kimś lub obok kogoś to żaden wyczyn, żadna przygoda. Przygoda następuje później, jeśli zdejmiesz przed kimś skórę i mięśnie i ktoś zobaczy twój słaby punkt, żarzącą się w środku małą lampkę, latareczkę na wysokości splotu słonecznego, kryptonit, weźmie go w palce ostrożnie jak perłę i zrobi z nim coś głupiego, włoży do ust, połknie, podrzuci, zgubi. Potem, znacznie później, zostaniesz sam z dziurą jak po kuli, i możesz wlać w tę dziurę mnóstwo cudzych ciał, substancji i głosów, ale nie wypełnisz, nie zamkniesz, nie zabetonujesz, nie ma chuja.
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
21:58
Może za często do niej dzwoniłem. Może powiedziałem jej za wiele o sobie. Może popełniłem ten błąd, koszmarny błąd, przytulania się do niej w środku nocy i słuchania, jak oddycha. Może pozwoliłem sobie za bardzo przy niej odpoczywać. Może po raz pierwszy w życiu od czegokolwiek się uzależniłem.
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
21:55
21:54
Niczego nie żałuję, czasem po prostu nie było warto.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasweetnothingg sweetnothingg
21:53
Nowe życie? Po raz pierwszy zdał sobie sprawę, że życie jest tylko jedno. Nie ma życia starego i nie ma życia nowego. Nic w życiu nie zapada w niepamięć i żaden czyn nie daje się wymazać.
— Jerzy Andrzejewski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasweetnothingg sweetnothingg
21:53
Po pewnych słowach przestaje się czekać.
Reposted fromwelovekate welovekate viasweetnothingg sweetnothingg
21:50
8195 9998
Reposted fromamatore amatore viamikmikmik mikmikmik
21:48
2176 33f8
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl